Wilde Imagination resin girls & boys - Amelia Thimble & friends, Sad Sally

5. ledna 2014 v 17:48 | Scratka 2014
*

SAD SALLY 7"
BJD
- 9 year old girl
- from Wilde Imagination
- LE 200
- luminescent resin
- ball jointed - 15 points of articulation
*
- devíti-letá dívka
- od Wilde Imagination
- limitovaná edice 200 ks
- z luminiscenčního resinu
- s kulovými klouby - 15 bodů artikulaceWITHOUT WIG
BEZ PARUKYWITH DIFFERENT EYES
S RŮZNÝMA OČIMAPHOTOS FROM OCTOBER
ŘÍJNOVÉ FOCENÍIn clothes borrowed from Leffy and Effy
V oblečení půjčeném od Effy a Leffy

LITTLE TONNER AND WILDE GIRLS TOGETHER
* AMELIA THIMBLE & IZZY *

Size 4" (10 cm)

Resin mini BJDs from Wilde Imagination


* * *

Unpacking of Amelia
with Leffy and Effy (16 cm BJD)

Rozbalování Amelie
s Leffy a Effy (16 cm BJD)

*****************************************************************

* Amelia want new little friend *

* Amelie chce novou kamarádku *
***

"Hi Izzy! I am Amelia, I want to be your friend. Come to me, please!"

"Ahoj Izzy, chci být tvou kamarádkou. Pojď ke mně prosím!""I have many dresses, Izzy come to me!"

"Mám mnoho šatů, Izzy pojď ke mně!""I have also many toys! Izzy come to me, please!"

"Mám také mnoho hraček, Izzy pojď ke mně prosím!""I have cakes!"

"Mám sladkosti""Please, Izzy come to me....."
"Prosím přijď ke mně Izzy.....""Oh, She never comes....grr....I am so desperate...."

"Oh, ona nikdy nepřijde....grr....Jsem tak zoufalá...."

*

A few days later.....

"Amelia, you have the soe package here...."

*

O pár dní později.....

"Amelie, máš tu nějaký balíček...."

*

"OMG, the package for me? What it is?"

"Ach, balíček pro mně? Co je to?"
"Hi Amelia, I am here!!!"
Amelia says: " I am so happy!I can't believe my eyes, you're here, Izzy!"

" Ahoj Amelie, jsem tu!!!"
" Já jsem tak šťastná! Nevěřím svým očím, jsi tu Izzy!"AMELIA THIMBLE BASICAmelia with little dogIZZY
LE 300Izzy with kitty
Izzy s kočičkouAMELIA IN WIG OF IZZY & IZZY IN AMELIA'S WIG
AMELIE V PARUCE OD IZZY A IZZY V PARUCE AMELIEWIGS FOR AMELIA AND IZZY
PARUKY PRO AMELII A IZZY*

* UNEXPECTED GIFT FOR AMELIA AND IZZY *
NEČEKANÉ PŘEKVAPENÍ PRO AMELII A IZZY

"What it is Amelia?"
"I don't know :-( "
"Maybe some shoes or wigs or..... toys!"
*
"Co je to Amelie?"
"Já nevím"
"Možná nějaké boty, nebo paruky nebo....hračky!""We must quickly unpack it"
"Musíme to rychle rozbalit""Do you see anything Amelia?"
"Unfortunately, almost nothing"
*
"Vidíš něco Amelie?"
"Bohužel, skoro nic"

"OMG, yet another wrapper"
"Ach jo, zase další obal""Do you see anything now?"
"Amelia, I don't know what it is, we need it unpack more"

"Vidíš teď něco?"
"Amelie, já nevím, co to je, musíme to více rozbalit"
"Oh Izzy, it is a boy"
"OMG, That's Hamish"

"Oh Izzy, je to nějaký chlapec"
"Ach, to je Hamish"


"He is a scared, but is so sweet"
"Do not be surprised, it was certainly a long way"

"Je nějaký ustrašený, ale je tak sladký"
"Nebuď překvapená, byla to určitě dlouhá cesta""Welcome home our dear Hamish"

"Vítej doma náš drahý Hamishi"
Because Hamish missed Christmas and spent it in envelope, waiting here for him gift :-)

Jelikož Hamish prošvihl Vánoce a strávil je v obálce, čekal zde na něj dárek :-)
HAMISH 4" - Wilde Imagination
- resin Tiny BJD
- LE 300

*KELLY (Mattel) in comparison with AMELIA THIMBLE (Wilde Imagination)

POROVNÁNÍ - SHELLY (Mattel) a AMELIA THIMBLE (Wilde Imagination)VÁNOČNÍ OZDOBA - AMELIA THIMBLE - DÁREK OD WILDE IMAGINATION
CHRISTMAS ORNAMENT - GIFT FROM WILDE IMAGINATION


*